Prihláste nápad a pomôžte nám nájsť hrdinu, ktorý zmení Slovensko na modernú krajinu

Čo je naším cieľom?

Nájsť osobnosti, ktoré svojimi verejnoprospešnými projektami pomáhajú k skvalitňovaniu života v komunite, a tým prispievajú k pretváraniu Slovenska na modernú a zodpovednú krajinu.

Aké projekty podporíme?

Verejnoprospešné projekty, za ktorými stoja osobnosti lokálnych komunít, s prepojením na neziskovú organizáciu, s ktorou spolupracujú. Prečítajte si plné znenie grantovej výzvy.

Aká je výška grantu?

V rámci grantového programu plánujeme poskytnúť spolu 25 grantov vo výške 8 000 € a 10 grantov vo výške 5 000 eur na projekt. Spolu podporíme 35 projektov v celkovej výške 250 000 € .

Živica

Petra je milovníkom prírody. Dôkazom toho sú aj jej výnimočné projekty, ktorými sa snaží ľudí viesť k zodpovednosti voči ostatným ľuďom a prírode okolo nás.

Viac

Superar Slovakia

Marek je aktivistom, ktorý sa rozhodol zlepšiť problematiku vyčleňovania slovenských detí zo znevýhodneného prostredia. Vďaka princípom celosvetového projektu sa mu to aj úspešne darí.

Viac

TK Danube Bratislava

Andrejova záľuba v tanci sa časom zmenila na poslanie pomoci druhým. Dnes so svojimi tanečníkmi integrovaných spoločenských tancov žne úspechy doma i vo svete.

Viac

Spôsob výberu

Spoločne podporíme 25 projektov - 10 projektov vyberie naša hodnotiaca komisia a 15 projektov verejnosť prostredníctvom hlasovania z užšieho výberu najlepších projektov.

Moderná krajina potrebuje ľudí, ktorí si veria. A banku, ktorá verí im.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia