Ďakujeme, že ste boli súčasťou pretvárania
Slovenska na modernú a zodpovednú krajinu.

Už teraz sa môžete tešiť na ďalšie projekty, ktoré sme si pre vás spolu s Nadáciou Slovenskej sporiteľne pripravili. O všetkom vás budete včas informovať.

Zoznámte sa s projektmi, ktoré získavajú
od Nadácie Slovenskej sporiteľne

Projekty ocenené Nadáciou

Vybrané projekty získavajú grant vo výške 8 000 €

Projekty ocenené verejnosťou

Vybrané projekty získavajú grant vo výške 8 000 €

Víťazné projekty pre zamestnancov Slovenskej sporiteľne

Vybrané projekty získavajú grant vo výške 5 000 €

Záchrana Lietavskej veže Donjon

číslo projektu: 379

Známe – neznáme (kvízové matiné bez bariér)

číslo projektu: 428

Obnova Viedenskej električky

číslo projektu: 341

Tréningové ihrisko pre futbalovú prípravku

číslo projektu: 372

Bicyklovanie bez obmedzení

číslo projektu: 538

Z horčičného zrnka strom

číslo projektu: 583

Viac zvukov pre komunitu rodín detí s poruchou sluchu

číslo projektu: 364

Zober vozík a skoč do vody medzi nás

číslo projektu: 65

Tu sme

číslo projektu: 573

Chodník odvahy

číslo projektu: 464

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia