Gratulujeme projektom, ktoré naša hodnotiaca komisia posunula do užšieho výberu.

Čo je naším cieľom?

Nájsť osobnosti, ktoré svojimi verejnoprospešnými projektami pomáhajú k skvalitňovaniu života v komunite, a tým prispievajú k pretváraniu Slovenska na modernú a zodpovednú krajinu.

Aké projekty podporíme?

Verejnoprospešné projekty, za ktorými stoja osobnosti lokálnych komunít, s prepojením na neziskovú organizáciu, s ktorou spolupracujú. Prečítajte si plné znenie grantovej výzvy.

Aká je výška grantu?

V rámci grantového programu plánujeme poskytnúť spolu 25 grantov vo výške 8 000 € a 10 grantov vo výške 5 000 eur na projekt. Spolu podporíme 35 projektov v celkovej výške 250 000 € .

Živica

Petra je milovníkom prírody. Dôkazom toho sú aj jej výnimočné projekty, ktorými sa snaží ľudí viesť k zodpovednosti voči ostatným ľuďom a prírode okolo nás.

Viac

Superar Slovakia

Marek je aktivistom, ktorý sa rozhodol zlepšiť problematiku vyčleňovania slovenských detí zo znevýhodneného prostredia. Vďaka princípom celosvetového projektu sa mu to aj úspešne darí.

Viac

TK Danube Bratislava

Andrejova záľuba v tanci sa časom zmenila na poslanie pomoci druhým. Dnes so svojimi tanečníkmi integrovaných spoločenských tancov žne úspechy doma i vo svete.

Viac

Spôsob výberu víťazných projektov

Z prihlásených projektov postúpilo do užšieho výberu 150 najkvalitnejších projektov, ktoré majú potenciál prispieť k zmene Slovenska na modernú krajinu. Nezávislá odborná hodnotiaca komisia z nich v termíne od 21. 11. 2018 do 11. 1. 2019 vyberie 10 najlepších projektov, ktoré grant získajú a ďalších 100 projektov, ktoré posunie do verejného SMS hlasovania. 10 víťazných projektov a projekty postupujúce do verejného hlasovania budú zverejnené 11. 1. 2019 na tejto webovej stránke. Verejné SMS hlasovanie bude prebiehať od 15. 1. do 31. 1. 2019. Grant získa 15 projektov s najvyšším počtom hlasov. Celkovo teda bude podporených 25 projektov po 8 000 eur.
Držíme palce!

Pre viac informácií si prečítajte plné znenie grantovej výzvy.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia