Čo by ste chceli zažiť ako dôchodca v domove seniorov?
číslo projektu: 456

Hrdina: Eva Okoličániová

Prečo je hrdinom: Zdravotná klaunka Olinka Havranová zaklope na dvere. Po chvíľke zaznie: ,,Vstúpte”. A tak vchádza dnu. Dnu však nevchádza len klaunský charakter Oľgy, ale súčasťou života seniora sa stáva predovšetkým naozajstný človek- Eva Okoličániová. Eva sa už 10 rokov venuje nielen deťom, ale hlavne seniorom, ktorým spolu so svojimi kolegami-zdravotnými klaunmi prináša do života radosť, smiech, uvoľnenie, ale aj uvedomenie si vlastných schopností a hodnoty pre spoločnosť/komunitu, v ktorej seniori žijú. Prostredníctvom rôznych aktivít prepája uponáhľaný svet so svetom seniorov. Výsledkom sú nielen spokojní seniori a ich rodinní príslušníci, ale aj personál zariadení, ktorý sa o seniorov stará.

Organizácia: ČERVENÝ NOS Clownoctors

Okres: Bratislava III

Web: http://www.cervenynos.sk

Odpoveď na túto otázku nachádzame každý deň, konkrétne Eva a tím zdravotných klaunov. Tou odpoveďou je najmä radosť, naozajstné vypočutie a nájdenie vlastnej hodnoty. Vďaka plánovaným aktivitám v rámci celej krajiny prinesieme nielen seniorom, ale aj personálu, ktorý s nimi pracuje, nové podnety. Práve tieto nové zážitky dokážu prehĺbiť vzájomné porozumenie, empatiu a uľahčiť tak ďalšiu komunikáciu a liečebný proces. 3 dni trvajúci program Varieté pre seniorov vytvorí priestor pre motorické cvičenia, ale aj na mentálne aktivizovanie seniorov. Personál zase v rámci zážitkových workshopov dostane priestor na simulovanie a prežitie situácií, v ktorých sa ocitajú samotní seniori.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia