Aj my máme na to, aby sme sa dostali z chudoby!
číslo projektu: 529

Hrdina: Martin Schulte

Prečo je hrdinom: Viac ako samotný Martin je známa jeho tvorba. On je vždy ten v úzadí, za kamerou, ktorého nevidno. Svoj jedinečný pohľad na svet premieta do známych diel - naposledy dokument o prírode Islandu a ľahostajnosti ľudstva s názvom Nie je už neskoro? Spoznali sme sa s Martinom pred 5 rokmi, keď ako študent sociálnej práce výrazne vyčnieval nad anonymný dav svojimi provokatívnymi názormi na sociálne témy, pričom ich dokázal konštruktívne pretransformovať do búrania predsudkov verejnosti. Je výrazným spolutvorcom "značky Bekim", on vytvoril všetky dokumenty a stále točí pri Bekimovi. Vnáša aj do hudobných videoklipov známych producentov duchaplné odkazy, nad ktorými sa človek musí zamyslieť.

Organizácia: TENENET o.z.

Okres: Senec

Web: http://www.tenenet.sk

Chudobné rodiny sú súčasťou našej práce. Sú to naši klienti, ktorým sa snažíme našimi odbornými psychologickými, sociálno-pracovnými alebo špeciálno-pedagogickými metódami pomáhať dostať sa z ich nepriaznivej životnej situácie. Verejnosť si však nevie predstaviť, čo znamená byť dieťa z chudobnej rodiny, aké to je medzi rovesníkmi, čo znamená byť matka chudobnej rodiny a čo všetko robí pre to, aby uživila svoje deti a ako sa im odborne dá pomôcť, aby to všetko zvládli spoločne s nami. Maťo by okom kamery zachytával dôležité okamihy takýchto rodín, pýtal sa na dôvody, prečo sa dostali do tohto stavu a takýto dokument by pomohol búrať predsudky verejnosti s tým, že každému sa to môže stať.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia