Omama
číslo projektu: 550

Hrdina: Monika Podolinská

Prečo je hrdinom: Monika Podolinská, držiteľka ocenenia Biela vrana, je učiteľka nultého ročníka na čisto rómskej škole v Muránskej Dlhej Lúke. Deti učí cez zážitky, posilňuje v nich hrdosť na ich históriu, kultúru, jazyk a tradície. V osade pri škole má veľký rešpekt, keďže v obci je jednou z mála vzdelaných ľudí, ktorí sa snažia zlepšovať život detí žijúcich v chudobe. Verí, že aj rómske deti z vylúčených komunít si zaslúžia šancu na lepší štart do života. Stala sa preto mentorkou v projekte Omama. Podporuje a sprevádza Ivetku, vyškolenú rómsku ženu z osady, ktorá s deťmi vo veku 0-3 rokov realizuje aktivity ranej starostlivosti v domácom prostredí, a tak buduje lepšie základy pre neskorší úspech.

Organizácia: Cesta von

Okres: Banská Bystrica

Web: http://www.cestavon.sk

Najmenšie deti z vylúčených komunít vyrastajú v inakpodnetnom prostredí, kde nezískavajú typy podnetov potrebné na neskoršie zvládnutie školy. V projekte Omama sme preto zamestnali 4 dlhodobo nezamestnané rómske ženy priamo z osád, ktoré sme vyškolili v metódach ranej stimulácie (www.mudrehranie.sk). Každá omama pravidelne poskytuje lekcie v asi 15 rodinách s deťmi do 3 rokov a zároveň posilňuje rodičovské zručnosti chudobných matiek. Hrdinka Monika Podolinská robí kľúčovú rolu mentorky pre omamu Ivetku v Muránskej Dlhej Lúke. Navštevuje s ňou osadu, učí a podporuje ju, aby uspela, pomáha Ivetke v získavaní pracovných návykov a zručností. Vďaka nej sa Ivetke darí a deti lepšie napredujú.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia