O včelách a ľuďoch
číslo projektu: 663

Hrdina: David Turčáni

Prečo je hrdinom: David sa venuje tomu, čo mu je srdcu blízke. Pokračuje vo vyše 65 ročnej rodinnej tradícii včelárenia a je treťou generáciou včelárov v rodine. Už 8 rokov aktívne pomáha zapájať do starostlivosti o včely stovky ľudí. Čo je ale zaujímavé, zapája ľudí aj z okraja spoločnosti. Dlhodobo nezamestnaných, pre ktorých je včelárenie novou cestou k slušnému životu s novými príjmami pre seba a rodinu. David tak súčasný environmentálny problém s vymieraním opeľovačov, prepája s ekonomickými a sociálnymi témami v regióne Malohontu, známeho kvôli najvyššej nezamestnanosti.

Organizácia: kRaj

Okres: Poltár

Web: https://kraj.sk/

O včelách vieme včely.čo a radi sa o tieto vedomosti delíme. Prvá vzdelávacia včelnica na Slovensku, ktorá je v Kokave nad Rimavicou, zážitkovo vzdeláva o význame včiel a opeľovačov pre krajinu. V rámci projektu vznikne nový vzdelávací program o včelách, samotárkach a čmeliakoch, kde bude zážitkovo vzdelávať o ich živote a význame. Vznikne tak centrum vzdelávania o opeľovačoch, kde David Turčáni, hrdina včiel a nášho projektu, bude garantom, propagátorom a lektorom týchto aktivít. Je zároveň zárukou vytvorenia pútavého a zážitkového programu, ktorý vnesie deti do tajomného a fascinujúceho života včiel.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia