Dobrá úradníčka a jej hostia v UniverSaali na FiF UK
číslo projektu: 700

Hrdina: Monika Filipová

Prečo je hrdinom: Monika Filipová je absolventka FiF UK, vyštudovala čínsky jazyk a kultúru na mgr. a PhD. stupni (skončila aj právo na UK a medzinárodné vzťahy na Taiwane). Pracuje na ministerstve vnútra ako riaditeľka odboru a verejne kritizovala pomery na ministerstve. Nezostala iba pri kritike a založila OZ Dobrý úradník a spája úradníkov, aby prispela k zlepšeniu fungovania štátu, motivovala mladých k tomu, aby preň pracovali a odbúravala negatívne predsudky voči úradníkom. Monika vie pomenovať problém a aktívne hľadať jeho riešenia. Monika je pre nás hrdinka, pretože sa aktívne občiansky angažuje a chce meniť veci k lepšiemu. Je príkladom pre mladých ľudí. Od začiatku spolupracuje s OZ Univerzál.

Organizácia: Univerzál

Okres: Bratislava I

Web: http://universaal.sk/

Cieľom projektu je predstaviť študentom Univerzity Komenského fungovanie štátnej a verejnej správy a možnosti, ktoré ponúka absolventom VŠ z rozličných odborov. Fungujúca štátna a verejná správa s iniciatívnymi, motivovanými a vzdelanými úradníkmi je jedným z dôležitých nástrojov modernizácie štátu a plnohodnotného fungovania Slovenska v rámci EÚ. M. Filipová sa okrem OZ Univerzál angažuje aj v OZ Dobrý úradník, ktoré založila. Séria besied moderovaných M. Filipovou, ktorá na ne pozve mladých úradníkov z rozličných oblastí štátnej správy má prispieť k tomu, aby mladí ľudia nevnímali abstraktný "štát" negatívne, ale ako možnosť priložiť ruku k dielu v úsilí spraviť zo SR moderný štát.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia