Živé sady
číslo projektu: 774

Hrdina: Jana Rojíková

Prečo je hrdinom: Jana je dušou najdôležitejších projektov nášho združenia. Stála pri jeho zrode a bola spoluautorkou jej prvého a možno najviditeľnejšieho projektu - internetovej tržnice pre malých farmárov Farmička.sk. Neskôr sa venovala ekologickým témam a vzdelávaniu, predovšetkým v oblasti zachovania ovocinárskeho dedičstva v našom regióne. V rámci projektu Ovocný Gemer Malohont sa podieľala na mapovaní v teréne ale aj organizácia ovocinárskych kurzov. Podpísala sa aj pod naše projekty venujúcim sa vode v krajine, či mapovaniu histórie včelárstva. Naše združenie, a prostredníctvom neho aj Gemer a Malohont, je vďaka jej osobnému vkladu a citlivému prístupu zelenší, útulnejší a láskavejší.

Organizácia: Gemerské grúne, o.z.

Okres: Rimavská Sobota

Web: http://www.gemerskegrune.sk

Projekt Živé sady znamená oživovanie zanedbaných poľných sadov na Gemeri a v Malohonte ale tiež na oživovanie verejných priestranstiev v súlade s prírodou a ekologickou udržateľnosťou. Chceme aby priestor v obciach ale aj ich chotároch ostal malebnou kultúrnou krajinou, bol pestrý, rozmanitý a zároveň poskytoval priestor pre odpočinok i aktívny pohyb a trávenie voľného času. Chceme aby sa ľudia znovu priblížili prírode - odmenou im bude zdravá úroda ale aj priestor,ktorý bude oázou pre rastliny, živočíchy i človeka. Naša hrdinka bude v tomto príbehu organizátorom školení, ale aj spolutvorcom náučných filmov a materiálov.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia