Divadlom k otvorenosti
číslo projektu: 941

Hrdina: Andrej Návojský

Prečo je hrdinom: Andrej Návojský sa venoval globálnemu vzdelávaniu, má skúsenosti z krajín ako Tanzánia, Afganistan či Kuba. S Nadáciou Milana Šimečku spolupracuje ako lektor a metodik v interkultúrnom vzdelávaní. Venuje sa aj téme integrácie cudzincov a práve tu je pre nás hrdinom. V roku 2016 realizoval voľnočasové aktivity pre mladých ľudí z Iraku v Nitre a prispel tým k ich lepšej integrácii. V rokoch 2017–2018 pôsobil ako koordinátor komunitných aktivít v organizácii Mareena, stál pri zrode komunitného centra a organizoval 34 komunitných aktivít, ktoré spájali domácich a cudzincov v Bratislave, Nitre a Košiciach. V Berlíne absolvoval kurz zameraný na metódu Divadlo Fórum, ktorú využije v tomto projekte.

Organizácia: Nadácia Milana Šimečku

Okres: Bratislava I

Web: http://www.nadaciamilanasimecku.sk

Hlavným zámerom projektu je príprava a realizácia divadelného predstavenia spolu s cudzincami žijúcimi v Bratislave. Využijeme Divadlo Fórum, ktoré umožňuje sprostredkovať príbehy diskriminácie a otvoriť dialóg s publikom. Hlavným cieľom projektu je posilňovať hlasy mladých ľudí, ktorí na Slovensko prichádzajú z iných krajín a poskytnúť im inovatívny spôsob zapojenia sa vo svojej komunite. Projekt vytvára možnosť prepájania dobrovoľníkov, tvorivých ľudí a utečencov. Hru uvedieme na festivale [fjužn] v Bratislave a regiónoch. To poskytne možnosť dialógu v komunite ľudí, ktorí sa zaujímajú o témy nových menšín. Náš hrdina bude lektorsky viesť workshop a dialóg s publikom.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia