676

hlasov

Školy bez pesticídov
číslo projektu: 259

Hrdina: Ivan Iľko

Prečo je hrdinom: Za hrdinu projektu považujem seba. Nechcem, aby to vyznelo sebecky alebo negatívnym dojmom, ale myslím si, že k skvalitneniu života v komunite a pretvoreniu Slovenska na zodpovednú krajinu nepotrebujeme hľadať hrdinov, ktorí prevezmú zodpovednosť za nás, ale môžeme to byť my! Mám 23 rokov a som študent biológie a chémie na Trnavskej univerzite. Od detstva som sa venoval ochrane prírody, neskôr som spolupracoval ako aktivista s rôznymi neziskovými organizáciami, na vysokej škole sa venujem výskumu dopadu pesticídov na životne prostredie a zdravie ľudí a v súčasnosti sa venujem projektu Zóny bez pesticídov a Školy bez pesticídov v občianskom združení, ktoré som založil.

Organizácia: Zóny bez pesticídov, o.z.

Okres: Trnava

Web: http://www.zonybezpesticidov.sk

Projekt Školy bez pesticídov, je zameraný na formovanie pozitívneho vzťahu obyvateľov k životnému prostrediu a k zvýšeniu ich environmentálneho povedomia. Cieľom projektu je zapojiť školy do procesu znižovania chemických zásahov pri údržbe zelene a komunikácií v školskom prostredí a zabezpečiť funkčnosť vzdelávania v tejto oblasti.. Hrdina projektu Ivan Iľko bude spoluautorom pripravovaných metodických príručiek a lektorom na zapojených školách a metodických dňoch pre učiteľov.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia