835

hlasov

Včasná podpora rodín detí s autizmom v Žiline
číslo projektu: 303

Hrdina: Kristína Koršňáková

Prečo je hrdinom: Kristína je človekom s veľkým srdcom a výnimočnou schopnosťou vnímať ľudí a ich potreby. Je sociálnou pracovníčkou, obľubuje prácu s ľuďmi. Rada pracuje v teréne, v prirodzenom prostredí klientov. Jej silnou stránkou je vnímanie súvislostí a hľadanie riešení. Svojim pokojom a pokorou si veľmi rýchlo získa priazeň klientov a kolegov. Je to tímový hráč, otvorene prezentuje svoje názory a vždy podporuje ľudí v tíme i klientov s cieľom nájsť optimálne riešenie. Práca s rodinami, ktoré majú zdravotne znevýhodnené dieťa v ranom veku je jej srdcovou záležitosťou, obhajuje práva takýchto rodín, verí, že rodiny a deti majú veľký potenciál. Tina má rada srandu a miluje čokoládu.

Organizácia: Centrum včasnej intervencie Žilina, n.o.

Okres: Žilina

Web: http://www.centravi.sk/zilina

Projektom chceme rozšíriť terénne služby a aktivity smerované na podporu rodín, ktoré vychovávajú dieťa s autizmom v ranom veku. Vzdelávať odborníkov v oblasti terapeutického pôsobenia na deti s poruchami autistického spektra novými terapeutickými spôsobmi, aby boli služby v našom regióne dostupnejšie pre danú cieľovú skupinu. Prostredníctvom projektu chceme šíriť osvetu v bežnej komunite, ktoré je aktuálne vo väčšine prípadov odmietavá, nakoľko nechápe rozmer porúch autistického spektra a jeho vplyv na správanie dieťaťa a prežívanie celej rodiny, ktorá je často sociálne izolovaná.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia