1310

hlasov

O HODNOTE POTRAVÍN
číslo projektu: 328

Hrdina: Patricia Černáková

Prečo je hrdinom: Patrícia je priekopníčkou permakultúry na Slovensku a už 24 rokov motivuje ľudí k zodpovednému prístupu k životnému prostrediu i k sebe samým. Prostredníctvom rôznych kurzov a aktivít vzdeláva ľudí všetkých vekových kategórií v moderných, inovatívnych a ekologických princípoch v záhradníčení a farmárčení. Založila Spoločnosť pre trvalo udržateľnú kultúru a Školu Permakultúry PEAR, učí na strednej odbornej škole, prednáša na konferenciách, publikuje články, dizajnuje záhrady a poskytuje praktické rady a kreatívne nápady pre lepší život v súlade s prírodou. Navyše je štvornásobnou matkou, ktorá vie harmonicky zladiť osobný i pracovný život popri starostlivosti o záhradu a farmu.

Organizácia: OZ STRUK

Okres: Veľký Krtíš

Web: http://skola.permakultura.sk/skola/o-nas/

Všetci chceme jesť! Máme rôzne vedomosti, zručnosti, skúsenosti. Čo nás spája je JEDLO. Každý človek môže ovplyvniť svoje zdravie, vzhľad krajiny aj ekonomiku regiónu cez jedlo.Projekt spája študentov z rôznych stredných škôl do spoločného výučbového programu.Mládeži priblížime proces produkcie potravín prostredníctvom zážitku a spolupráce s využitím ich rôznorodých tvorivých schopností.Praktické učenie bude prebiehať na farme v Škole permakultúry pod vedením odborných lektorov. Rovesnícke vzdelávanie na ich školách im prepojí vedomosti z rôznych odborov na budúcu uplatniteľnosť človeka pri rozvoji svojho regiónu.Cieľom je nastaviť pilotný projekt replikovateľný pre rôzne stupne vzdelávania.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia