4593

hlasov

CHLAP, HRDINA, DUB, STROJ
číslo projektu: 369

Hrdina: PhDr. ThDr. Ján Buc, PhD.

Prečo je hrdinom: Od roku 1997 je rímskokatolíckym kňazom. Jeho skúsenosti vychádzajú z práce s mládežou, rodinami a prednášok pre širokú verejnosť. Bol tajomníkom Sekcie pre mládež v Rade pre rodinu a mládež pri KBS a dodnes je predsedom Združenia kresťanských spoločenstiev mládeže. Založil združenie Yes,we can, ktoré pomáha ľuďom v núdzi, bol riaditeľom TV LUX. V súčasnosti pôsobí ako farár vo Východnej. Je pozitívnym príkladom pre mladých ľudí, vie ich inšpirovať,nasmerovať a poradiť im. Pozitívne ovplyvňuje nielen miestnu komunitu, ale aj ľudí na celom Slovensku. Službu mladým mužom pokladá za jednu z prioritných oblastí, na ktorú sa chceme viac zamerať a rozvinúť ju. Ján Buc je jednoznačne našim hrdinom.

Organizácia: Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže

Okres: Liptovský Mikuláš

Web: http://www.zksm.sk, www.jedenmuz.sk

Projekt je zameraný na vzdelávanie mladých mužov k tradičným mužským vzorom a hodnotám ako pracovitosť, vytrvalosť, rozhodnosť, odvážnosť, zodpovednosť a pod. Pomáhať mužom v ich osobnostnom raste, aby s odvahou a rozhodnosťou dokázali prevziať zodpovednosť za svoje životy, rodiny a zverené oblasti. Zorganizujeme podujatia, kde budeme cez prednášky, rozhovory, príklady dobrej praxe rozvíjať u mužov tradičné mužské hodnoty a následne ich aplikovať do praxe cez manuálnu prácu a opravu vzdelávacieho centra Otcovej stodoly. Hrdina projektu Ján Buc, bude v tomto projekte predovšetkým veľkým vzorom pre mužov a tiež sa bude aktívne zapájať do projektu v podobe vzdelávania mužov počas prednášok.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia