1302

hlasov

Radosť zo športu pre všetky deti!... zlepšenie podmienok v športe podporou znevýhodnených detí
číslo projektu: 377

Hrdina: Anna Schumichrastová

Prečo je hrdinom: Hrdinov je u nás viacej. Avšak po oslovení Anky hneď súhlasila s nadšením, hoci jej prvá veta bola: "Ja nie som žiadna veľká osobnosť!" Skromnosť je výsadou hrdinov. Anka sa celé desaťročia venuje deťom, zlepšovaniu ich výkonnosti, ale hlavne na správne zameranie detí v období rastu. Sama pôsobila celé dlhé roky ako pedagóg a trénerka v Nových Zámkoch. Teraz vedie spolu s nami športové krúžky, venuje sa deťom nielen zdravým a talentovaným, ale aj tým, ktorí potrebujú zdravý pohyb a sociálnu integráciu, hoci majú rôzne sociálne či zdravotné hendikepy. Tieto deti si to zaslúžia, hoci možno "ich výkony nikdy nezaplnia námestia". Často nemajú ani na základné veci. Chceme týmto deťom pomôcť.

Organizácia: Atletický club Nové Zámky

Okres: Nové Zámky

Web: http://www.acnza.sk

Projektom chceme prispieť k podpore detí, ktoré majú výrazné sociálne či zdravotné znevýhodnenie a chcú sa venovať spolu s nami športu. Túto skutočnosť sme zistili v rámci našej praxe, pri osobnom stretnutí s týmito deťmi a pri dotazovanom záujme takýchto detí v rámci našej činnosti. Stretli sme sa s deťmi, ktoré sú z Detského domova a začali sme spolupracovať s Domovom o možnostiach ich výuky včlenením do našich už prebiehajúcich aktivít. Hlásia sa nám deti s diagnózou cukrovky, či rôznymi formami autizmu. Veľmi by sme im chceli pomôcť, no nemáme na to prostriedky. Projektom prispejeme ku zvýšeniu osvety a významu športového vzdelávania detí pre fungovanie integrovanej regionálnej society.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia