3022

hlasov

Angažuj sa
číslo projektu: 399

Hrdina: Helena Gúberová

Prečo je hrdinom: Hela Gúberová sa už viac rokov angažuje vo výchove a vzdelávaní detí a mladých. Je srdcom miestneho strediska Michalovce, ktoré pravidelne navštevuje 150 detí a mladých a asi 100 seniorov. V stredisku je zodpovedná za koordináciu a plynulý priebeh. Usiluje sa vlastným príkladom a inovatívnym prístupom vzbudiť v mladých protagonizmus, aby sa oni stali nositeľmi pravých hodnôt v prostredí, v ktorom žijú. Spolu s nimi sa venuje deťom v meste a prostredníctvom krúžkov, stretávania rovesníckych skupín, streetworkových a športových aktivít sa snažia rozvíjať v deťoch ich potenciál. Na celoslovenskej úrovni patrí do rady laikov angažujúcich sa v oblasti výchovy a vzdelávania, ASC.

Organizácia: Laura, združenie mladých - stredisko Michalovce

Okres: Michalovce

Web: https://www.laura-mladez.sk/strediska/michalovce/

Stredisko Laura je pre danú lokalitu výnimočné svojou otvorenosťou a prijatím pre chudobnejšie deti a mladých z mesta a okolitých dedín. Činnosť v stredisku realizujeme bezplatne. Vďaka grantu, spolu s hrdinom, mladými a dobrovoľníkmi, pretvoríme plesnivé a zatečené priestory na príťažlivé, vybavené modernou technológiou. Do projektu chceme zapojiť rodičov detí, dospelých dobrovoľníkov a seniorov, ktorí s nami pravidelne spolupracujú na výchove a vzdelávaní. Hrdina bude realizovať projekt s dvadsiatimi mladými animátormi.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia