448

hlasov

Škola bez porazených
číslo projektu: 411

Hrdina: Veronika Rabatinova

Prečo je hrdinom: Sme na Slovensku jediné certifikované lektorky na metódu T.E.T (škola bez porazených), ktorá je využívaná vo viac ako 43 krajinách sveta. O grant sa uchádzame vo dvojici (psychologička a sociálna pracovníčka) z dôvodu, že nadobudnuté skúsenosti s prácou s deťmi, rodinami, odborníkmi pracujúcimi s deťmi, by sme radi odovzdali ďalej. Realizujeme kurzy určené pre vychovávateľov v zariadeniach (napr.detské domovy) pracujúcich s deťmi, ktorých cieľom je naučiť praktickým komunikačným zručnostiam, ktoré pomôžu zlepšiť vzťahy s deťmi a ďalšími dôležitými ľuďmi, ktorí sú súčasťou ich života. Ponúkame metódy a zručnosti, ktoré môžu zlepšiť výsledky každého, kto druhých vychováva, sprevádza či vedie.

Organizácia: Detské kočovné divadlo DKD DRaK

Okres: Prešov

Web: http://kocovnedivadlo.sk

Škola bez porazených (T.E.T.) sú kurzy, ktoré chceme adresovať odborníkom, pracujúcim s deťmi (vychovávatelia). V kurze odovzdáme praktické zručnosti, ktoré pomôžu profesionálom pri práci s deťmi. Ide o komplexný model rozvíjania vzťahov, učí pedagógov aj deti ako predchádzať vzniku vzťahových problémov a konfliktov a riešiť ich skôr, ako vzniknú. Zlepšuje klímu v zariadení a prispieva k pozitívnemu formovaniu osobnosti žiakov, zlepšeniu vyučovacích výsledkov. Odhaduje sa, že pedagógovia trávia 50 až 90 % času v detskom domove tým, že sú súčasťou nejakej medziľudskej komunikácie. Väčšina vzdelávaní a kurzov neponúka praktické užitočné zručnosti, ktoré naopak chceme ponúknuť my.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia