747

hlasov

Neseďme doma
číslo projektu: 431

Hrdina: Šimon Kupec

Prečo je hrdinom: Šimon sa venuje deťom a mládeži v rámci workoutových tréningov, súťaží a vystúpení už 2 roky. Zároveň usporadúva podujatia pre športovú komunitu, spoluorganizuje benefičné podujatia pre svojho smrteľne chorého brata, o ktorého sa spolu s rodičmi stará. Momentálne študuje na Obchodnej akadémii v Nitre. Nezištne pomáha aj so svojimi priateľmi pri podujatiach obce, Centra voľného času Slniečko a spolupracuje s ďalšími miestnymi organizáciami, Materskou školou a pod. V minulosti sa venoval futbalu a svoju budúcnosť vidí na štúdiu telesnej výchovy a v práci s deťmi a mládežou.

Organizácia: Obec Veľké Zálužie

Okres: Nitra

Web: http://www.velkezaluzie.eu

Centrum voľného času Slniečko podporí mladé talenty a dá možnosť deťom a mládeži realizovať svoje potreby pre trávenie voľného času. Mnohé úspechy, ktoré sme dosiahli potrebujú pre svoje rozvíjanie ďalšie materiálne zabezpečenie, nevyhnutné pri tréningu a rozvoji zručností a schopností detí. Šimon Kupec bude počas celého obdobia aktívne pracovať s členmi záujmových útvarov a podieľať sa na realizácii podujatí. Zároveň bude členom organizačnej komisie a pripravovať svoje vlastné projekty. Záverečným športovým podujatím bude detská miniolympiáda s bohatým kultúrnym programom a vyhlásením najlepších športovcov za účasti známych športovcov z Nitrianskeho regiónu.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia