20

hlasov

Vysokoškolskí študenti a študentky ako aktívni spolutvorcovia vzdelávania v témach ľudskosti
číslo projektu: 491

Hrdina: Katarína Kurčíková

Prečo je hrdinom: Katarína pôsobí ako odborná asistentka na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Vo svojej pedagogickej činnosti sa zameriava na globálne vzdelávanie, rozvoj sociálnych zručností a arteterapiu. V rámci uvedených oblastí sa pokúša implementovať stratégiu service learning. Absolvovala vzdelávací program pre pedagogických lídrov a líderky Slovenska v Komenského inštitúte. V roku 2017 získala pre PF UMB ocenenie "Vnímavá škola" a UMB sa tak stala historicky prvou vnímavou školou na Slovensku. Pôsobí ako lektorka 4-vé akadémie so zameraním na storytelling a zároveň ako mentorka pre vnímavé školy.

Organizácia: Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Okres: Banská Bystrica

Web: http://www.pdf.umb.sk

Našou víziou je, aby mladí ľudia postupne začali vnímať, že všetky osoby majú rovnaké základné potreby, ktoré však napĺňajú rozmanitými spôsobmi. Pohlavie, kultúra, spoločenské postavenie, národnosť, jazyk, hendikep (a pod.) vytvárajú rozdiely medzi ľuďmi. Na to, aby dokázali existovať v rozmanitom a rýchlo sa meniacom svete, a aby boli spokojní sami so sebou, sa potrebujú stretávať aj s ľuďmi s inou kultúrou a identitou, a byť schopní rozpoznať a spochybniť rôzne stereotypy a predsudky. Uvedený projekt smeruje k dvom cieľovým skupinám. Prvou priamou cieľovou skupinou sú študenti a študentky Pedagogickej fakulty UMB. Druhou nepriamou skupinou sú žiaci a žiačky ZŠ a SŠ.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia