50

hlasov

ecosChOOL
číslo projektu: 517

Hrdina: Eva Ščepková

Prečo je hrdinom: Evka sa už vyše 10 rokov venuje v Banskej Bystrici ochrane životného prostredia. Už počas štúdia založila EnviroFuture, ktoré sa zaoberá envirovzdelávaním, komunitným rozvojom a zveľaďovaním verejných priestorov. Podarilo sa im zaviesť triedený zber odpadu na UMB ako na 1. univerzite na Slovensku a vzdelať takmer 5000 žiakov a študentov. Niekoľko rokov pôsobila v najväčšej environmentálnej nadácii na Slovensku - v Nadácii Ekopolis. V roku 2016 rozbehla LINK CoWorking Banská Bystrica, ktoré sa venuje rozvoju podnikavosti. V novovznikajúcom komunitno-coworkingovom centre rieši aj otázku zero-waste prístupu fungovania budovy a spája tak 2 srdcovky, rozvoj ľudí a ochranu životného prostredia.

Organizácia: EnviroFuture

Okres: Banská Bystrica

Web: http://www.facebook.com/envirofuture

Chceme, aby z dnešnej mládeže vyrástli zodpovední a proaktívni ľudia, ktorí budú inšpiráciou pre ostatných. Cieľom projektu je zapojiť 50 mladých Banskobystričanov, vzdelať ich a dať im priestor na realizáciu verejnoprospešného projektu. Vzdelajú sa v téme projektového manažmentu, marketingu, time manažmentu, prezentačných zručností, tímovej práce, envirotém a zúčastnia sa 2 exkurzií. V tímoch vypracujú návrhy projektov, ktoré sa budú venovať životnému prostrediu. Následne budú projekt testovať, konzultovať s mentormi a na jeho realizáciu získajú aj financie. Na záver prebehne veľké vyhodnotenie, kde odborná komisia vyberie 3 top projekty, ktoré získajú dodatočné financie na ďalšie aktivity.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia