1647

hlasov

Na zelenej lúke
číslo projektu: 530

Hrdina: Ľubica Hrustič Karlubíková

Prečo je hrdinom: Ľubica Hrustič Karlubíková je psychologička – psychoterapeutka a mama dvoch synov. V roku 2017 založila občianske združenie Homunkulus s cieľom podpory prirodzených foriem celoživotného vzdelávania v rámci komunity s dôrazom na zachovanie čo najväčšej ekologickej samostatnosti. Spolu s ostatnými členmi občianskeho združenia a inými dobrovoľníkmi v tomto duchu pracuje na premene plochy 40 árovej zanedbanej pôdy na priestor pre deti a ich rodiny, kde sa môžu venovať svojim (nielen) vzdelávacím projektom v prírode a podporovať tak život človeka v súlade s prírodou, upevňovať jej ochranu a budovať zdravý životný štýl.

Organizácia: Homunkulus

Okres: Pezinok

Web: https://homunkuluspezinok.wordpress.com/

Projekt reflektuje čoraz naliehavejšiu potrebu dnešnej premedializovanej doby vrátiť deti späť do prírody, k hodnotám a kontaktu so sebou v prirodzenom a slobodnom prostredí. Záhradu s veľkorysou rozlohou, ktorú má OZ Homunkulus k dispozícii, chceme premeniť na „outdoorovú učebňu“ určenú pre deti v rôznych formách vzdelávania a ich rodiny. Smerovať tak vzdelávanie detí zo širokého okolia von, do prírody, aby čokoľvek, čím momentálne vo svojom vzdelávaní žijú, mohli realizovať vonku, prirodzene, hravo, tvorivo a zmysluplne.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia