195

hlasov

Priestor pre tvoje umenie
číslo projektu: 551

Hrdina: Monika Lukáčová

Prečo je hrdinom: Je jednou zo zakladateľov nášho občianskeho združenia, je dirigentka speváckeho zboru The Chamber Choir, ktorý funguje pod naším občianskym združením. Jej snahou je vybudovať spoločenstvo umelcov rôznych úrovní s cieľom napredovať k profesionalite a profesionálnych umelcov, navzájom sa vzdelávať, pomáhať si, stretávať sa, spolupracovať. Má výborné manažérske schopnosti a kreatívne nápady.

Organizácia: ŠtArt, občianske združenie

Okres: Bratislava I

Web: http://www.thechamberchoir.sk

Chceme spoločne vybudovať komunitné centrum pre všetkých umelcov. Mal by to byť prenajatý dom v BA (ideálne v Starom meste), ktorý bude ponúkať možnosť cvičenia na hudobných nástrojoch, rôzne vzdelávacie workshopy pre umelcov,ktoré budú viesť profesionálni umelci. Realizovali by sa tam tiež výstavy fotografií,pozeranie filmov režírovaných mladými filmovými režisérmi, sústredenia speváckych zborov, orchestrov a podobne. Chceme dať priestor každému druhu umenia a ponúknuť umelcom možnosti sebarealizácie. Hrdinka projektu nájde vhodný priestor a zariadi ho potrebným vybavením, zoženie prvých umelcov, spropaguje projekt a zorganizuje prvé workshopy. Financie z grantu použijeme na rozbeh projektu

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia