984

hlasov

Revitalizácia tradičného podbránia mestského domu
číslo projektu: 56

Hrdina: Peter Kasman

Prečo je hrdinom: Štatutár OZ Aktívny PARK Rajec (APR) vytvára skupinu nezištne zmýšľajúcich ľudí v roku 2017. Prostredníctvom reinterpretovaných jarmokov spoznáva mladých ľudí, začínajúcich umelcov a progresívne OZ Rajeckého regiónu. Prostredníctvom zázemia APR pomáha týmto motivovaným ľuďom zviditeľniť sa a šíriť komunitnú myšlienku v oblasti tradičného i moderného handmade a lokálneho farmárstva. Jednotlivým akciám dáva zmysel a základnú myšlienku. Spolu s členmi OZ APR ich manažuje, vytvára programovú štruktúru, kontaktuje prednášateľov, handmade výrobcov, hudobníkov, stretáva sa s ľuďmi podobného zamerania, aby sa tak sám neustále inšpiroval a tým OZ progresívne a udržateľne rástlo.

Organizácia: Aktívny PARK Rajec

Okres: Žilina

Web:

Tradičné podbránie mestského domu, v ktorom sídli OZ Aktívny PARK (APR) chceme zveľadiť, revitalizovať a upraviť tak, aby sme v ňom mohli realizovať aktivity, ktoré charakterizujú činnosť APR. Pravidelné aktivity (od týždenných až po denné) podporujú rast komunity v oblasti lokálneho farmárstva, zdieľanie a poznávanie nových výrobcov a predaja ich výrobkov v mieste výroby. Konaním verejných, umelecko-remeselno-vzdelávacích a artrových eventov (výstavy, prednášky, divadlo,...) týchto ľudí, organizácie združujeme, niektorým poskytujeme priestor pre výrobu. Hrdina s podporou APR tieto eventy ideovo i technicky tvorí a stálym kreovaním vytvára nové spojenia aktivít, ľudí, remesiel a umenia.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia