198

hlasov

Zachránia nás deti
číslo projektu: 566

Hrdina: Ing. Dana Plášková

Prečo je hrdinom: Dana Plášková alias Danka Kaška je človiečik drobnej postavy, ale veľký v tom čo robí. Jej tvorivosť a ekologické cítenie sú inšpirujúce. Kaška je vyštudovaný chemický inžinier so špecializáciou na životné prostredie a tejto práci sa aj profesionálne venuje. Vo voľnom čase však jej srdce patrí jednoznačne deťom a tvorivým aktivitám, s dôrazom na budovanie vzťahu k životnému prostrediu. V Hojdane vedie Šikulinček - hravé tvorenia, kde deti sa od najútlejšieho veku učí láske a úcte k prírode. Už štvrtý rok sa tiež aktívne zapája do komunitných akcií Hojdany ako dobrovoľník. Okrem toho je známa ako moderátorka spoločenských podujatí, využíva pri tom skúsenosti z moderovania relácií v RTVS.

Organizácia: Materské centrum Hojdana - Ružinov

Okres: Bratislava II

Web: http://www.hojdana.sk

Projekt zastrešuje inovatívne vzdelávanie detí a ich rodičov pričom nosnou témou je životné prostredie a jeho ochrana. V dnešnej dobe považujeme za esenciálnu nevyhnutnosť vychovávať čo najviac detí s vedomým vzťahom ku všetkému čo nás obklopuje. Katastrofické ekologické scenáre a prognózy sú desivé. V našom občianskom združení sme sa rozhodli proti nim bojovať osvetou, budovaním ekologických návykov a poctivého prístupu k životu, ktoré deťom budú vštepované nenásilne a zážitkovou formou. Veríme, že ak pozitívne ovplyvníme a vychováme aj malú skupinu ekologicky vedomých detí, tá bude mať možnosť v budúcnosti ovplyvniť väčšiu skupinu ľudí a tento efekt sa bude pozitívne šíriť ďalej.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia