28

hlasov

Letom svetom s Poľanou
číslo projektu: 632

Hrdina: Michal Machava

Prečo je hrdinom: Michal Machava v oblasti rozvoja Mesta Hriňová. Zaujíma sa o históriu a etnografiu regiónu, pomáha pri obnove pôvodnej architektúry, starých sadov, zbiera staré príbehy a povesti z Poľany, mapuje staré pôvodné odrody ovocných stromov v Podpoľaní. Je vynikajúcim hudobníkom. Sám zhotovuje a hrá na gajdách. Svoj vzťah k regiónu a praktické skúsenosti zdieľa s mladými ľuďmi zo zahraničia v rámci dobrovoľníckych táborov. Spolupracuje s lokálnymi lídrami v oblasti vzdelávania, ochrany prírody a histórie. Je mladou osobnosťou Hriňovej a jej okolia, ktorá pozitívne motivuje mladých ľudí a podieľa sa na rozvoji regiónu s prioritou zachovať dedičstvo regiónu pre ďalšie generácie.

Organizácia: Občianske združenie Karpatské ochranárske združenie altruistov Zvolen (K.O.Z.A. Zvolen)

Okres: Banská Bystrica

Web: http://chkopolana.sopsr.sk

OZ K.O.Z.A plánuje pilotný projekt táborov v lokalite UNESCO s cieľom zapojiť do budovania regionálnej identity deti základných škôl. Účelom projektu je zorganizovať 1- dňovú poznávaciu súťaž počas školského roka 2018/2019 a 5 dňový denný tábor priamo v Biosférickej rezervácii Poľana, ktorý im pomôže spoznávať územie interaktívnym spôsobom cez rôzne profesie, ktoré sa o toto územie starajú.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia