95

hlasov

Vytvorenie elektronického nástroja na uľahčenie slovného hodnotenia žiakov ZŠ
číslo projektu: 647

Hrdina: Miroslava Kiripolská

Prečo je hrdinom: Mirka je odborná garantka vzdelávania vo vzdelávacej skupine Edulienka, v ktorej sa už štvrtý rok učí skupina detí s individuálnym vzdelávacím plánom. V minulosti riadila štátnu aj súkromnú základnú školu, bola mentorkou v programe Teach for Slovakia a spoluvytvárala metódu integrovaného tematického vyučovania. Škola by podľa nej mala fungovať tak, aby všetkým deťom umožnila nájsť a rozvíjať svoj individuálny potenciál. Je presvedčená o dôležitosti vnútornej motivácie vo vzdelávaní, a preto sa v Edulienke nepoužíva známkovanie, ale slovné hodnotenie, v rámci ktorého pedagógovia hodnotia pokrok detí v kľúčových zručnostiach, ktorým sa v skupine v danom polroku venovali.

Organizácia: Edulienka

Okres: Bratislava I

Web: https://www.facebook.com/edulienka/

Edulienka vytvorí elektronický nástroj, ktorý učiteľom v podobných vzdelávacích skupinách a na základných školách, uľahčí vypracovanie hĺbkového slovného hodnotenia žiaka. Ako základ Edulienka využije svoj spôsob slovného hodnotenia, v rámci ktorého hodnotí pokrok detí pri dosahovaní vybraných zručností. V rámci každej z týchto zručností Edulienka zostavila zoznam aspektov správania dieťaťa, ktoré elektronický nástroj umožní spojiť do editovateľného hodnotenia, ktoré možno doplniť o ďalšie kategórie a oblasti hodnotenia. Za vývoj nástroja bude zodpovedný tím pedagógov Edulienky, programátor, dizajnér a UX špecialista.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia