4077

hlasov

Rozumiem - teda som
číslo projektu: 668

Hrdina: Barbara Randušková

Prečo je hrdinom: Barbara sa stala súčasťou nášho občianskeho združenia v roku 2012 ako pracovná asistentka osôb so sluchovým postihnutím a svojím pôsobením sprostredkovala spojenie a komunikáciu s počujúcim svetom pre zamestnancov združenia ako tlmočníčka a zároveň bola aktívne zapojená do osvetovej činnosti o kultúre Nepočujúcich a ich prirodzenom jazyku - o slovenskom posunkovom jazyku. Bola jednou z prvých tlmočníčok na Slovensku, ktorá sa zúčastnila kurzov umeleckého tlmočenia do posunkového jazyka v Čechách a stala sa tak jednou z 3 tlmočníčok, ktoré úplne po prvýkrát na Slovensku pretlmočili detské predstavenie Pipi Dlhá Punčocha do slovenského posunkového jazyka formou tieňového tlmočenia.

Organizácia: Myslím - centrum kultúry Nepočujúcich

Okres: Bratislava I

Web: http://www.myslim.sk

Tento pilotný projekt v danej problematike je prvým krokom k rozšíreniu informácií, vzdelávaniu a k osvetovej činnosti v oblasti duševného zdravia a prístupnosti osobnej psychologickej pomoci Nepočujúcim v ich prirodzenom jazyku - posunkovom jazyku. Hlavnou aktivitou projektu bude zorganizovanie besied na túto tému za účelom identifikovania otázok, potrieb, bariér, predsudkov a mýtov v súvislosti s prácou psychológa alebo terapeuta, ktoré poslúžia ako materiál pre spracovanie vzdelávacích videí v tejto tematike. Rola hrdinky, ako prvej psychologičky na Slovensku, ktorá ovláda slovenský posunkový jazyk, bude tieto informácie sprostredkovať a rozšíriť možnosti takejto pomoci Nepočujúcim.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia