1350

hlasov

PARAMISA (rozprávky)
číslo projektu: 673

Hrdina: Monika Frišničová

Prečo je hrdinom: Hrdinom nášho projektu je Monika Frišničová, ktorá pracuje v Pastoračnom centre pre Rómov v Čičave. Napriek ťažkej chorobe, ktorú Monika v detstve prežila sa rozhodla svoj talent rozdávať druhým. Jej diagnóza ju v jedenástich rokoch pripravila o nohu. Pre tento hendikep sa často cítila menejcenná a neschopná sa začleniť do bežného života. Preto sa rozhodla pracovať s ľuďmi, ktorí sú odsúvaní na okraj spoločnosti, je pre nich inšpiráciou a vzorom. Pri Monike slová "nedokážem" a "neviem" strácajú význam. Sama sa stále snaží rozvíjať talenty, ktoré má. Nadobudnuté zručnosti chce odovzdávať tým, ktorí možno tiež často prežívajú pocit bezmocnosti a nevedia sami nájsť východisko.

Organizácia: Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov v Čičave

Okres: Vranov nad Topľou

Web: http://romskamisia.sk

Naša hrdinka Monika je mladá žena, ktorá sa napriek svojmu handicapu angažuje v práci s rómskou mládežou. Býva a pracuje v rómskom pastoračnom centre v Čičave. Projektom chceme zaktivizovať rómske mamičky, deti a mladých do "Monikiných aktivít". Vytvoríme divadelné scénky, zostavíme detský zbor, namaľujeme obrazy, zrealizujeme nácviky, kurzy a nahráme krátke divadielka s piesňami pre vysielanie televízie. Projekt zahŕňa tri oblasti: 1. Výtvarná oblasť - ikonopisectvo (sakrálne umenie) 2. Hudobná oblasť - hudobný doprovod k divadlu / rozhlasová hra 3. Divadelná oblasť - bábkové divadlo

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia