221

hlasov

Informačné úle a medové raňajky
číslo projektu: 676

Hrdina: Marek Urban

Prečo je hrdinom: Ako vášnivý včelár z vlastnej iniciatívy spolu s kolegom vyrobili pomocou komponentov z 3D tlačiarne tzv. Informačný úľ, ktorý umiestnili na strechu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a má za úlohu monitorovať stav včelstva v mestských podmienkach a informácie sú prístupné na internetovej stránke aj pre verejnosť: http://www.vcielkovo.sk/monitoring. Chceli by porovnať mestské prostredie s vidieckym prostredím a získať informácie, ktoré by pomohli nielen študentom ale aj samotným včelárom. Zároveň by radi priblížili život včiel aj najmenším deťom prostredníctvom interaktívnych medových raňajok s Montessori pomôckami v škôlkach a základných školách.

Organizácia: Slovenský zväz včelárov ZO Nitra

Okres: Nitra

Web: http://nitra.vcelari.sk/

Cieľom projektu Informačný úľ a medové raňajky je informovať zainteresované osoby do včelárenia ale aj laickú verejnosť, čo sa deje v posledných rokoch so včelami. Včely musíme chrániť a pomáhať im pri ich najdôležitejšej činnosti a to opeľovanie rastlín. Zároveň je možné urobiť hlbší prieskum a porovnať rozličné životné prostredia, kde umiestnime informačné úle, pričom informácie z nich budú zdrojom nových poznatkov pre verejnosť, študentov a včelárov. Formou ochutnávky včelích produktov ako je med, peľ, propolis chceme deťom priblížiť zdravý životný štýl. Život včiel ukážeme deťom prostredníctvom Montessori dielničiek na tému včelárenie v škôlkach a základných školách.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia