825

hlasov

Detský knižný klub
číslo projektu: 685

Hrdina: Eva Lavríková

Prečo je hrdinom: Eva Lavríková je hrdinka, ktorá vystupuje v detských knihách nórskeho autora Jo Nesba. Nájdete ju v každom slove príbehov doktora Proktora i v iných detských knihách, ktoré prekladá, aby ich mohli zažiť aj slovenské deti. Eva je tiež zakladateľkou knižných klubov: Knižný klub v petržalskej knižnici, Severský knižný klub v BA, Knižný klub v Bánovciach n. B. Knižný mikrosvet, ukrytý v každej knihe, pomáha denne objavovať svojim žiakom v ZUŠ. Okrem toho je občiansky angažovaná, pomáha k rozvoju komunitného života v rodnom meste. Ľuďom žijúcim v rodnom meste sa snaží predstavovať zmysluplné aktivity. Rada praská sociálne bubliny a ťahá ľudí von, do parku, na sídlisko, aby ich zažili spoločne.

Organizácia: Základná umelecká škola Dezidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou

Okres: Bánovce nad Bebravou

Web: http://www.zusdkbanovce.sk/#

Cieľom projektu je založenie knižného klubu pre deti a mládež na sídlisku Dubnička. Fyzickou súčasťou projektu bude knižná búdka v exteriérových priestoroch areálu školy, ktorá bude slúžiť na voľné zapožičiavanie a výmenu kníh zameraných primárne na detského čitateľa. Slúžiť bude všetkým sídliskovým deťom. V interiéri školy má vzniknúť čitateľský kútik s knižnicou. Okrem toho sa tu bude pravidelne raz mesačne stretávať detský knižný klub, ktorého úlohou bude diskutovať o vybraných detských tituloch spolu s príležitostnými workshopmi či inými zážitkovými sprievodnými aktivitami. Zámerom je u detí vzbudiť záujem, podporovať a rozvíjať lásku ku knihám, čítaniu a príbehom..

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia