945

hlasov

Mám na to byť hravý
číslo projektu: 705

Hrdina: Peter Černák

Prečo je hrdinom: Peter Černák, vyštudovaný učiteľ matematiky a biológie, po škole pracoval 8 rokov v neziskovom sektore. Vzdelávanie a práca s mládežou sa stali jeho životným poslaním. Organizovaním rôznych akcií pre verejnosť sa snaží dostať vzdelávanie pomocou spoločenských hier do povedomia učiteľov a rodičov. Vďaka hrám rozvíja sociálnu interakciu, jemnú motoriku, jazykové kompetencie, logické myslenie, tímové zmýšľanie, zodpovednosť, empatiu a rozširuje všeobecný rozhľad - a prináša túto tvorivú zábavu kam sa dá. Peter je vždy ochotný pomôcť či poradiť pri realizácii akcií pre rozmanité komunity.

Organizácia: Gymnázium Ladislava Novomeského

Okres: Bratislava II

Web: http://www.gln.sk

Náš projekt sa zameriava na oblasť nových interaktívnych vzdelávacích prostriedkov, foriem a metód vyučovania, zmysluplné trávenie voľného času, rozvoj sociálneho.cítenia. S podporou hrdinu ukážeme kolegom výhody pre žiakov atraktívnej, metódy vyučovania - Game Based Learning. Učenie sa hrou zaradíme do vyučovacieho procesu viacerých vzdelávacích oblastí. Príprava učiteľov na vyučovanie sa bude realizovať formou workshopu a prednášky, pri ktorých vyučujúci získajú zručnosť učiť HROU. Študenti budú zapojení do rôznych tvorivých aktivít v prospech. Okrem vzdelávania projektom podporíme rozvoj afektívnej zložky osobnosti (verbálna komunikácia, sociálne väzby, komunikácia v komunite).

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia