37

hlasov

Tváre mesta
číslo projektu: 718

Hrdina: Zuzana Prostredníková

Prečo je hrdinom: Jej snom je žiť v spoločnosti, kde odlišnosť nebude dôvodom pre nenávisť, ale ľudská rozmanitosť bude vnímaná ako naša najvzácnejšia hodnota. Zuzana pôsobila ako dobrovoľníčka v utečeneckom tábore v Libanone a Bosne a Hercegovine. Venovala sa pomoci ľuďom v núdzi a deťom, ktoré vojna pripravila o pokojné detstvo. Vďaka svojim skúsenostiam sa utvrdila v tom, že napriek rozdielnym životným príbehom nás spája jedna túžba: žiť v mieri spolu so svojou rodinou. Chce to hrdinu, po všetkom čo na Slovensku prežívame, pomáhať utečencom. Pretože jej ani situácia na Slovensku nie je ľahostajná, chce naďalej pomáhať cudzincom, aby sa stali plnohodnotnými a prijímanými členmi našej spoločnosti.

Organizácia: Mareena

Okres: Bratislava I

Web: http://www.mareena.sk

Cieľom projektu je vytvoriť otvorenú, informovanú, a aktívnu miestnu komunitu v Starom meste. Cieľom je zvyšovať povedomie o rozmanitosti miestnej komunity, informovať jej členov o situácii cudzincov na Slovensku, a vytvárať priestor na stretnutia medzi rôznorodými obyvateľmi Starého mesta. Chceme ukázať Bratislavčanom bohaté a pestré tváre mesta. Na dosiahnutie cieľov sme zvolili formu cyklu podujatí, ktoré ponesú rovnakú tému a cieľ: Aktívne spolužitie v rôznorodej miestnej komunite. Ukončením cyklu bude mestská hra určená pre širokú verejnosť, a festival ktorého cieľom je podporiť susedské vzťahy v rozmanitej miestnej komunite. Úlohou hrdinu bude koordinovať jednotlivé aktivity projektu.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia