179

hlasov

Nebojme sa hliny – návrat k našim koreňom
číslo projektu: 728

Hrdina: Albert Loydl

Prečo je hrdinom: Od roku 1988 sa aktívne venuje záchrane nášho kultúrneho dedičstva. Skúsenosti postupne získaval na viacerých hradoch. Je zakladajúcim členom a dlhoročným predsedom občianskeho združenia Rondel, ktoré sa od roku 2000 úspešne venuje záchrane hradu Čabraď. Popri tom je neúnavný propagátor historických technológií, rád s nimi experimentuje a snaží sa, aby sa zachovali a nezanikli. Venuje sa keramickej tvorbe práve s využitím starých technológií, od ťažby hliny, cez tvarovanie až po výpal drevom vo vlastnoručne postavenej peci. Ako jeden z mála vyrába aj zadymovanú keramiku. Svoje skúsenosti odovzdáva druhým na rôznych workshopoch, či kurzoch.

Organizácia: Združenie Rondel

Okres: Zvolen

Web: http://www.rondel.sk

Projekt je zameraný na vzdelávanie širokej verejnosti, bez rozdielu veku. V rámci série verejných workshopov si účastníci vyskúšajú prácu s hlinou, naučia sa tvoriť jednoduchými technológiami, zažijú návrat do praveku či stredoveku. Súčasťou budú aj verejné výpaly v peci vykurovanej drevom. Cieľom projektu je povzbudiť ľudí ku kreativite, aby sa nebáli tvoriť, čo je veľmi dôležité v súčasnej konzumnej a pretechnizovanej dobe. Ďalším cieľom je utužovanie rodinných či medzigeneračných, spoločenských vzťahov spoločnou tvorbou a zážitkami. Workshopy sa budú konať pod vedením Alberta Loydla, ktorý sa venuje keramickej tvorbe od začiatku 80. rokov a podelí sa s ľuďmi o svoje vedomosti.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia