1330

hlasov

Darujme si radosť
číslo projektu: 735

Hrdina: Júlia Bublavá

Prečo je hrdinom: Júlia Bublavá pripravuje a realizuje akcie rôzneho charakteru, ktoré pomáhajú zvyšovať kvalitu života ľuďom s rôznymi druhmi znevýhodnenia. Je organizátorkou mnohých podujatí, ktoré nezištne vymýšla, získava na ne finančné prostriedky a zabezpečuje ich realizáciu. Hoci je pripútaná na vozíček, je plná optimizmu, entuziazmu a je pozitívnym príkladom v životoch mnohých dobrovoľníkov, ktorí jej s jednotlivými akciami pomáhajú. Dáva tak nový rozmer možnostiam sebarealizácie mladých ľudí. Za svoju zmysluplnú prácu bola v roku 2016 ocenená primátorkou mesta a v roku 2015 získala ocenenie Nadácie Život – Významné osobnosti v Starej Turej.

Organizácia: Nadácia ŽIVOT

Okres: Nové Mesto nad Váhom

Web: http://www.staratura.sk

Hlavným cieľom je podporiť našu lokálnu hrdinku pri realizácii podujatí, ktoré organizuje pre komunity žijúce v Starej Turej a jej Podjavorinskom okolí. Jej i skupine nadšencov, ktorí jej pomáhajú plánujeme zorganizovať vzdelávacie semináre zamerané na rast komunikačných zručností, osobnostný rozvoj, prácu ľuďmi so zdravotným znevýhodnením a motiváciiu v práci dobrovoľníkov. Následne si dobrovoľníci budú môcť overiť novo získané poznatky priamo v teréne. Budú mať za úlohu naplánovať, pripraviť a zrealizovať dve podujatia pre rôzne cieľové skupiny. Na záverečnom stretnutí vyhodnotia svoje skúsenosti a predložia návrhy na zlepšenie pri príprave podujatí, ktoré si naplánujú pre rok 2020.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia