300

hlasov

Plávanie - pohybová liečba vo vode
číslo projektu: 736

Hrdina: Věra Čamborová

Prečo je hrdinom: Věra Čamborová pôsobí ako plavecká trénerka v Piešťanoch skoro 60 rokov. "Teta", ako ju oslovujú všetci zverenci a zverenkyne, vychovala celé generácie plavcov, ich detí a vnúčat. Jej športová skúsenosť sa dá zhrnúť do pár slov: "Tréner musí rešpektovať zverenca. Má ho viesť a pomáhať mu po všetkých stránkach. Nesmie úspechy zverenca pokladať za svoje, tie patria jemu." Za jej celoživotný prístup k športu bola ocenená Cenou fair play SOV. Teta Věra vychováva nielen plavcov, ale aj trénerov, odovzdáva "štafetu" skúsenosti v našom klube, posúva nás svojím materským prístupom, energiou a nadšením dopredu, za čo sme jej veľmi vďační.

Organizácia: Piešťanský plavecký klub

Okres: Piešťany

Web: http://www.ppk-plavanie.sk

Plávanie je integrálnou súčasťou pohybovej liečby vo vode, ak je prispôsobené potrebám dieťaťa a vychádza z jeho mobility, môže sa pokladať za liečebné plávanie. Cieľom projektu je výuka plávania pre deti so zdravotným znevýhodnením vo veku od 3-13 rokov pomocou Halliwickovej metódy. Ide o živú, dynamickú metódu, lektori deti s postihnutím učia základné znalosti pohybu vo vode, zapájajú ich do aktivít vo vode, povzbudzujú ich k nezávislému pohybu a učeniu plávať.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia