320

hlasov

Deti deťom a seniorom
číslo projektu: 740

Hrdina: Jaroslava Krukarová

Prečo je hrdinom: Jaroslava Krukárová pracuje v komunitnom centre vo Sveržove. Dlhodobo sa venuje sociálnej problematike a vylúčeniu. Jej najväčším pracovným úspechom je založenie hudobnej kapely, ktorá vytvorila priestor pre mladých ľudí zo sociálne znevýhodneného prostredia z okolia Sveržova na štrukturované trávenie voľného času a aktívnu participáciu v komunite. Kapela vznikla pri vzájomných rozhovoroch komunitných pracovníkov s deťmi, ktoré sa na jej vzniku spolupodieľali a stále podieľajú.

Organizácia: Človek v ohrození, n.o.

Okres: Bardejov

Web: https://clovekvohrozeni.sk

Cieľom projektu je vytvorenie priestoru zmysluplne tráviť čas pre deti a mládež z okolia Sveržova žijúcej v generačnej chudobe prostredníctvom ich aktívnej participácie v gospelovej kapele. Projekt taktiež poskytne priestor na formovanie hodnôt, zvyšovanie sebahodnoty a motivácie zapojenej mládeže ako i prekonávanie bariér medzi majoritou a minoritou, keďže koncerty sú naplánované v okolitých komunitných centrách, domovoch dôchodcov a detských domovoch. Prostriedky grantu sa použijú hlavne na nákup hudobných nastrojov, kostýmov a zabezpečenie dopravy na koncerty. Rola Jarky spočíva v koordinácii projektu, ako aj spolupríprave (s deťmi) programu a koncertov.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia