452

hlasov

Experiment je zážitok
číslo projektu: 742

Hrdina: Jozef Beňuška

Prečo je hrdinom: Popularizuje prírodovedné vzdelávanie formou zážitkových fyzikálnych experimentov nielen v rámci vyučovania, ale aj na verejných podujatiach. Do aktivít zapája študentov, chce im ukázať, že fyzika môže zaujímavá a zábavná. Je spoluzakladateľom Centra popularizácie fyziky pri Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine, kde pôsobí už 13 rokov. Každý rok absolvuje jeho prednášku 2000 žiakov a študentov zo Slovenska. Už pätnásť rokov organizuje tzv. Vanovičove dni, seminár pre učiteľov fyziky.V roku 2017 mu bola udelená cena Európskej fyzikálnej spoločnosti pre učiteľa strednej školy, ocenenie Osobnosť Žilinského samosprávneho kraja, v roku 2018 bol finalistom súťaže Učiteľ Slovenska.

Organizácia: Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha v Martine

Okres: Martin

Web: https://gvpt.sk/

Projekt predpokladá uskutočnenie workshopov pre žiakov základných a stredných škôl žilinského kraja s názvom "Experiment je zážitok". Cieľom je sprostredkovať fyzikálne poznatky "vedecky", bádateľsky, objaviteľsky, ale v prvom rade zábavnou, súťažnou formou s použitím pomerne jednoduchých a nenáročných experimentov, ale prepojených aj s využitím najmodernejších prezentačných a meracích zariadení. Prezentovanie experimentov bude spojené s aktívnym zapojením poslucháčov s cieľom budovať zručnosti pri realizácii experimentov. Hlavný cieľ si stanovujeme odbúrať nechuť žiakov základných škôl k fyzike ako predmetu a poukázať na prínos prírodovedných poznatkov...

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia