4273

hlasov

Žijem naplno
číslo projektu: 743

Hrdina: Peter Vácha

Prečo je hrdinom: Náš hrdina je špeciálny pedagóg Peter Vácha, ktorý Nadácii Detského kardiocentra už druhý rok výrazne pomáha v rámci projektu Žijem naplno. Spomínaný projekt je zameraný na edukáciu detských pacientov s vrodenou chybou srdca. Vzhľadom na diagnózu týchto detičiek im nie je vždy dopriate zaradiť sa medzi zdravých rovesníkov, a to kvôli ich zdravotnému hendikepu. Pán Vácha ako vedúci odborných asistentov spolu so všetkými ďalšími asistentmi zaradenými do projektu, pomáhajú deťom dobiehať všetko zameškané v pohodlí ich domova. Škôlkarom asistenti pomáhajú s jemnou, hrubou motorikou, pamäťou či priestorovou orientáciou. Školákom pomáhajú so sústredením, rečovými problémami či konkrétnym učivom.

Organizácia: Nadácia Detského kardiocentra

Okres: Bratislava I

Web: http://www.nadaciadkc.sk

Nadácia DKC sa o pacientov zaujíma aj po ich prepustení z hospitalizácie. Preto vypracovala projekt, ktorý by poskytoval týmto deťom možnosti ľahšieho zaraďovania sa do života za pomoci terapeutov a špeciálnych pedagógov. Náš hrdina - špeciálny pedagóg Peter Vácha, ktorý spolu s ďalšími odbornými asistentmi pomáha edukovať detičky s chorým srdcom v rámci Slovenska. Skúsenosť s prepracovaným prístupom k výchove a vzdelávaniu takto handicapovaných detí vo svete je veľmi priaznivá a dáva nádej týmto deťom na krajší a plnohodnotnejší život.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia