4289

hlasov

Ideme ďalej
číslo projektu: 746

Hrdina: Paulína Mäsiarová

Prečo je hrdinom: Pauli je od svojich 15 rokov dobrovoľníčkou v mládežníckych organizáciách a venuje sa najmä formácii detí a mladých. V roku 2016 spolu s ďalšími dobrovoľníkmi absolvovala kurz Orientačné dni vo Fryštáku, ktorý úspešne pomáha školám v Nemecku i Čechách. Unikátny program na všetkých silno zapôsobil a rozhodli sa, že ho prenesú aj do B. Bystrice. Pauli sa ako duši celého projektu podarilo vytvoriť tím dobrovoľníkov, ktorí bez nároku na mzdu pracovali (a pracujú) na programe. Po počiatočnej fáze sa im podarilo uskutočniť prvých 6 kurzov. Len po roku fungovania sa projekt dostal do širokého povedomia aj za hranice mesta Banská Bystrica a Pauli verí, že bude pokračovať úspešne ďalej.

Organizácia: DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Banská Bystrica

Okres: Banská Bystrica

Web: http://www.od.sbb.sk

Orientačné dni sú trojdňový kurz určený pre triedne kolektívy. Za rok pôsobenia v okrese B. Bystrica pomohol desiatkam tried. Jeho unikátnosť spočíva v jeho cieli - rozvoj osobnosti žiaka ale aj teambuilding celej triedy. Pomocou zážitkových metód napomáha súdržnosti triedy, komunikácii, predchádza konfliktom a iným patologickým javom. Dušou celého projektu je Pauli. Podarilo sa jej rozbehnúť a preniesť do našich podmienok program úspešný v Nemecku i v Čechách. Vytvorila tím dobrovoľníkov, ktorí na profesionálnej úrovni vedú kurzy bez nároku na mzdu. Cieľom projektu „Ideme ďalej“ je pokračovať v týchto kurzoch, lebo vidíme koľko dobra prinášajú nie len žiakom, ale aj rodinám a spoločnosti

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia