44

hlasov

S peniazmi múdro
číslo projektu: 750

Hrdina: Kristína Boydová

Prečo je hrdinom: Kristína Boydová pracuje v Občianskom združení Prima viac ako dva roky. Jej korene siahajú až do Írska, kde nadobudla svoj prvý kontakt s dobrovoľníctvom a s prácou s ľuďmi bez domova. Vo svojej činnosti pokračovala aj na Slovensku. Okrem toho, že stíha byť maminou, naplno sa venuje práci v Občianskom združení Prima a rôznym mimopracovným dobrovoľníckym aktivitám, ako každoročná zbierka Hodiny Deťom.

Organizácia: Občianske združenie Prima

Okres: Bratislava V

Web: http://www.primaoz.sk

S peniazmi múdro má za cieľ pomôcť tej skupine občanov, ktorá chce zmeniť svoju finančnú situáciu a začať ju riešiť systematicky. Najväčším problém komunity s ktorou pracujeme je nízka gramotnosť a často iba základné vzdelanie, čo má za následok nízku finančnú gramotnosť. Dôsledkom týchto javov je obrovská zadlženosť, nevysporiadané finančné záväzky či nedostatok informácií o možnostiach riešenia svojej finančnej situácie. Prostredníctvom projektu chceme zvýšiť úroveň finančnej gramotnosti komunity na sídlisku Kopčany v Petržalke, kde pôsobíme od roku 2005.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia