21

hlasov

O krok ďalej, Lovinobaňa
číslo projektu: 754

Hrdina: Monika Tušimová

Prečo je hrdinom: Moniku považujem za hrdinku, pretože vynakladá obrovské úsilie v našej obci a to aj napriek nie najideálnejšej spolupráci s obcou. Podala a spolu s ďalšími nadšencami realizovala viacero projektov, ktoré zlepšili naše okolie aj život v našej obci, či už v oblasti využívania voľného času, bezpečnosti alebo ochrany životného prostredia, nakladania s odpadmi alebo starostlivosti o ľudí odkázaných na pomoc. Pracuje ako terénna sociálna pracovníčka a napriek vážnym zdravotným problémov v jej rodine dokáže neustále prinášať nové projekty. Každoročne sa na jej podnet a jej väčšinovou zásluhou koná športový deň v obci a má tiež veľkú zásluhu na zvyšovaní povedomia v oblasti separovania odpadu.

Organizácia: OZ Margarétka Lovinobaňa

Okres: Lučenec

Web: http://www.oz-margaretka-lovinobana.sk

Naša organizácia začiatkom tohto leta zriadila voľnočasové centrum Klub Margarétka. Cieľom tohto centra je ponúknuť rôzne voľnočasové a vzdelávacie aktivity pre všetky skupiny obyvateľov našej obce, čo sa nám aj darí a medzi obyvateľmi sa stáva čoraz obľúbenejším. Naše aktivity chceme neustále rozvíjať a rozšíriť možnosti využívania voľného času a vzdelávania, najmä dovybavenie detského kútika, podnecovať seniorov k aktívnemu využívaniu voľného času, skrášliš malý park uprostred obce pred Klubom Margarétka a rozvíjať vzťah obyvateľov k životnému prostrediu. Týmito formami chceme zabezpečiť, aby naša obec bola príťažlivá a krásna pre našich obyvateľov aj návštevníkov.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia