Záchrana a obnova Považského hradného parku.
číslo projektu: 756
Projekt odstúpil z hlasovania

Hrdina: Marek Turošík

Prečo je hrdinom: Je ôsmy rok aktívnym členom nášho združenia, kde sa podieľa na organizovaní Noci hradov a zrúcanín, tvorí niektoré z našich propagačných materiálov. Naposledy bol zostavovateľom a spoluautorom našej knižky o Považskom hrade. Aktívne pôsobí aj na pôde svojej školy, kde bol dlhé roky senátorom. Vyštudoval architektúru, kde si zámerne vyberal vo svojich školských témach projekty zamerané na zlepšenie prostredia jeho rodného mesta. Dlhodobo už od čias vysokoškolského štúdia sa zaoberá okolím Považského hradu. Môže tak významným spôsobom pomôcť pri záchrane historického parku - Považský hradný park a to svojou aktívnou účasťou pri realizácii tohto projektu.

Organizácia: Združenie hradu Bystrica

Okres: Považská Bystrica

Web: http://hradbystrica.sk

Záchranou a obnovou historického parku - Považský hradný park, vytvoríme nový atraktívny vstup na Považský hrad. Vyčistíme park od náletových drevín, obnovíme serpentínovú cestičku na hrad, na vytipovaných miestach osadíme drevenný mobiliár s náučným textom, vytvoríme priehľady na krajinné dominanty, sprístupníme park verejnosti.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia