533

hlasov

ŽIVÁ VODA - komunitný outdoorový areál pri rybníku vo Hviezdoslavove
číslo projektu: 763

Hrdina: Marek Lackovič

Prečo je hrdinom: Dlhodobo sa aktivizuje na Žitnom ostrove, založil komunitný web www.SpoluPreHviezdoslavov.sk, ktorý za posledný rok navštívilo už vyše 13.000 ľudí a ktorý združuje už takmer 70 komunitných tém a tiež založil komunitnú skupinu https://www.facebook.com/groups/205997056475256/, ktorá združuje už vyše 3.600 aktívnych členov. Je synonymom slova "komunita" v obciach Hviezdoslavov, Miloslavov, či Kvetoslavov a snaží sa ľudí spájať a nie rozdeľovať...

Organizácia: OZ Tri líšky

Okres: Dunajská Streda

Web:

Cieľom projektu je znovuobnovenie sily Žitného ostrova, ktorú symbolizuje jeho najväčšie bohatsvo - podzemná voda. V tejto etape Chceme vytvoriť vodný prvok – tzv. "Živé žriedlo" alebo "Živú vodu", ktorá bude symbolizovať komunitné bohatsvo, štedrosť komunity voči pocestným a priateľom a ktorá vytvorí mentálnu dominantu obce Hviezdoslavov. Súčasťou bude vytvorenie rekreačnej zóny - revitalizácia drevín a kríkov, odstránenie náletových drevín, menšie kompaktné detské ihrisko s tzv. "preliezkami" z ekologických materiálov s dôrazom na trvalú udržateľnosť, menší hájik/park s lavičkami pre komunitné stretávanie sa a 2ks altánkov s ohniskami pre spoločné komunitné opekačky.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia