133

hlasov

Úsmev pre všetkých
číslo projektu: 765

Hrdina: Barbora Tóthová

Prečo je hrdinom: Barbora Tóthová je hrdinkou, pretože sa odvážila pusitiť do viac než odvážneho projektu obnovy schátralého kina Úsmev v Košiciach. Spolu s kolegom Lukášom Berberichom zrekonštruovali kino a otvorili nezávislé kultúrne centrum, ktoré sa za dva roky fungovania stalo obľúbeným miestom mnohých Košičanov a ktoré ako jediné ponúka alternatívnu filmovú produkciu. Barbora je hrdinkou pretože tento projekt nespustila kvôli osobnému ekonomickému prospechu, ale preto, aby ponúkla Košičanom kultúru a obnovila tradíciu kina Úsmev. V Kine Úsmev robí okrem projektového manažmentu aj PR, ktorého súčasťou je aj rozvoj publika a práca s rôznymi cieľovými skupinami.

Organizácia: Keď môžem pomôžem

Okres: Košice I

Web: https://www.facebook.com/ozkedmozempomozem/

Projekt je zameraný na marginalizované skupiny obyvateľstva (seniorov, autistov, ľudí so zrakovým postihnutím, ľudí so sluchovým postihnutím), ktorí majú obmedzený prístup ku kultúrnym podujatiam v meste. Tieto obmedzenia súvisia s ich finančnými a fyzickými možnosťami - nie len z pohľadu cieľových skupín, ale aj organizátorov (organizácií, ktoré sa starajú o dané skupiny, ale aj Kina Úsmev - poskytovateľa kultúrneho podujatia, jeho technických a finančných možností). Cieľom je sprístupniť filmové umenie pre dané skupiny a zároveň ich integrovať medzi bežné obyvateľstvo, prispôsobením premietaní pre ich špecifické potreby a poskytnutím premietaní zdarma pre všetkých účastníkov.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia