596

hlasov

Chcem vedieť...
číslo projektu: 766

Hrdina: Pavel Hegedüš

Prečo je hrdinom: Pavel Hegedüš je na našej škole učiteľom matematiky, fyziky a informatiky. Na svojich hodinách sa snaží namiesto nezáživného podávania faktov naučiť žiakov samostatne rozmýšľať a vzbudiť v nich záujem o praktické využitie predmetov, ktoré učí. Už viac ako desať rokov sa venuje žiakom i na robotickom krúžku, o ktorý je vďaka nemu veľký záujem. Pod jeho vedením sa naši žiaci dostali i na zahraničné súťaže svetovej úrovne. Svojou činnosťou zachádza ďaleko nad rámec svojich povinností a neváha obetovať i svoj voľný čas pre rozvoj žiakov.

Organizácia: Základná škola s materskou školou, Lúky 1226, Vráble

Okres: Nitra

Web: https://zsslvrable.edupage.org/

Chceme vybudovať pre žiakov inšpiratívny priestor na aktívne využívanie voľného času, kde nájdu oddychovú zónu s knižnicou, edukatívnymi, logickými a vedomostnými hrami, technickými stavebnicami a 3D tlačiarňou.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia