4231

hlasov

KOLUMBUS - rozvojový program pre mladých
číslo projektu: 771

Hrdina: Branislav Kožuch

Prečo je hrdinom: Branislav Kožuch je predsedom nášho občianskeho združenia V.I.A.C. od roku 2011 a za 7 rokov dokázal okolo seba zhromaždiť šikovných ľudí a s nimi vybudoval organizáciu, ktorá má široké portfólio činností. Je silným vizionárom a inovátorom, ktorému ide v prvom rade o dopad aktivít na cieľové skupiny. V centre jeho záujmu sú mladí ľudia, pretože verí v ich potenciál a je odhodlaný pomáhať im v živote odkrývať, kým naozaj sú, uveriť tomu a urobiť všetko preto, aby sa tým aj naozaj stali. Mladí ľudia ho často vyhľadávajú ako kouča alebo osobného sprievodcu, ktorý sa nebojí pomenovať im ich nedostatky, pomôcť im obrátiť ich v príležitosti pre ich osobnostný rast a stáť pri nich, keď je ťažko.

Organizácia: V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže

Okres: Tvrdošín

Web: http://www.ozviac.sk

Naším zámerom je vytvoriť a zrealizovať KOLUMBUS - rozvojový program pre mladých ľudí, ktorý bude okrem kompetencií zároveň budovať ich charakter. Chceme ich motivovať k tomu, aby prebrali zodpovednosť za svoje smerovanie a budovanie ich života, a pomáhať im uvedomovať si, že ich život je darom a len oni sú zodpovední za to, ako ho naplnia. Rovnako im chceme poskytnúť priestor pre bezpečné konfrontovanie a budovanie svojich postojov a názorov. Program bude kombinovať inovatívne prvky zážitkovej pedagogiky, workshopy, individuálny mentoring a napĺňanie osobných cieľov, inšpiratívne aktivity, individuálne výzvy, ktoré budú účastníci plniť, a dobrovoľníctvo ako konkrétna forma pomoci.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia