82

hlasov

Dúha na východe
číslo projektu: 787

Hrdina: Zara Kromková

Prečo je hrdinom: Keď bola Zara malá, bolo pre ňu úplne prirodzené nosiť šaty, hrať sa s bábikami, či voziť svojho maca v kočiari. Keď mala 6 rokov sa však všetko zmenilo. Meno v rodnom liste hovorilo jasnejšou rečou ako ona a tak sa musela na dlhý čas zmestiť do škatuľky “chlapca”. V mladosti túžila byť učiteľkou a vychovávať tých najmenších. No život ju zavial inam: stala sa aktivistkou a hovorí, že ňou bude kým slovenská spoločnosť nebude akceptujúca. Pôsobí v komunitnom centre PRIZMA ako komunitná pracovníčka. V organizácii TransFúzia sa dlhodobo venuje poskytovaniu poradenstva pre transrodových ľudí. Vďaka vlastnej otvorenosti a nebojácnosti je zároveň jednou z najviditelnejších LGBT osobností Slovenska.

Organizácia: Saplinq oz.

Okres: Košice I

Web: https://www.prizma-kosice.sk/

Dúha na východe reaguje na potrebu LGBT mládeže prevažne z Košíc a okolia vyrovnať sa s verbálnym násilím, ktoré sa viaže na ich identitu parcitipatívnym a aktivizujúcim spôsobom. Zara, hrdinka projektu je do projektu zapojená ako komunitná pracovníčka. Vyhľadáva LGBT mládež, pôsobí ako prvý kontakt s organizáciou pre cieľovú skupinu a zároveň pôsobí ako facilitátorka v zácviku. Aktivity projektu zahŕňajú workshop výtvarného umenia, putovná výstava queer art, víkendové vzdelávania zamerané na verbálne prejavy nenávisti a pravidelné komunitné stretnutia pripravené v spolupráci s cieľovou skupinou projektu. Okrem výstavy budú výstupmi projektu aj blogy napísané LGBT mládežou vrámci vzdelávania

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia