4154

hlasov

Svet vo svete
číslo projektu: 800

Hrdina: Mirka Gina Jánošíková

Prečo je hrdinom: Mirka je pre vonkajší svet synonymom pojmu OZ Bublina. Pre deti z detských domovov je symbolom lásky, dôvery, úcty, odpustenia a zázrakov. Spolu s ďalšími, ktorým záleží, vytvorila úplne iný, vlastný svet. Bublinu, ktorá týmto deťom prináša pocit bezpečia, pomáha im pocítiť, že sú rovnako jedinečné a schopné, ako všetky ostatné. Podstata Bubliny nie je vo výletoch či táboroch. To hlavné je dať deťom to najcennejšie čo máme, svoj čas a ukázať im smer. Priviesť ich k uvedomeniu si vlastnej hodnoty a ceny. K pochopeniu základného pravidla v živote- keď niečo veľmi chcem, tak to môžem dosiahnuť. Bez ohľadu na to, akú štartovaciu pozíciu mi život nadelil. Lebo v šťastné konce nestačí len veriť.

Organizácia: OZ BUBLINA

Okres: Bratislava IV

Web: http://www.ozbublina.sk/

Projekt "SVET VO SVETE" je zmesou nápadov, ktoré sa nám zrodili v hlavách počas takmer 20 - ročnej praxe s deťmi z detských domovov a 9 - ročného fungovania OZ Bublina, ktoré vnímame ako poslanie. Poslanie sprevádzať deti z detských domovov na ich ceste životom. Byť s nimi, aktívne tráviť náš spoločný voľný čas, rozvíjať ich schopnosti, učiť ich novým veciam. Položiť základný kameň rebríčka hodnôt, či riešenia krízových situácii, ktorými môžeme tieto deti nasmerovať na reálnu a nie ľahkú budúcnosť po opustení detského domova. A o tom je aj náš projekt: tráviť spolu čas na nových miestach,učiť sa, motivovať, zažívať, rozvíjať, tešiť sa a spolu sa stávať lepšími.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia