313

hlasov

"Pomocné labky"
číslo projektu: 821

Hrdina: Ing. Martin Majer

Prečo je hrdinom: Profesionálnu dráhu kynológa odštartoval počas štúdia na UVLF v Košiciach v odbore Kynológia v roku 2005, kde sa ako čerstvý absolvent venoval výcvikárskej činnosti ako aj osvete kynológie. Od uvedeného obdobia prešiel kynologickou "genézou" a v roku 2015 sa stal pedagógom a garantom kynológie SOŠHSaD Lučenec. Na uvedenom mieste podporil rozvoj nielen športovej kynológie, ale aj poľovnej a od roku 2016 aj špeciálnej, pod ktorou sa podaril projekt s Výcvikovou školou pre vodiacich a asistenčných psov, v rámci ktorého vychovávame na škole už druhého budúceho vodiaceho psa. V roku 2018 navrhol v rámci sociálneho projektu spoluprácu v oblasti terapeutických psov a výcvik canisterapeutického psa.

Organizácia: Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy

Okres: Lučenec

Web: http://www.soslc.sk

Škola prostredníctvom inštruktora, ktorým je nominovaný hrdina, vyberie študentov, ktorí inklinujú k sociálnej oblasti. Následne sa vyberú vhodné psíky, ktoré budú pripravené na návštevy klientov, resp. ľudí ktorí sú telesne, mentálne handicapovaní alebo ľudí starých a opustených. V uvedenom kontexte sa bude využívať pozitívna metóda tzv. animoterapie, teda priaznivého pôsobenia psa na človeka a to prostredníctvom návštev u klientov a vytvorením vzájomnej interakcie, resp. navodeného scenára, ku ktorému bude patriť okrem samotnej prítomnosti psíkov a ich vyhladkanie, aj rôzne triky predvádzané psíkom s možnosťou, aby si to vyskúšal aj samotný klient.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia