85

hlasov

Objavme poklad v človeku a v regióne
číslo projektu: 822

Hrdina: Miroslav Lukáč

Prečo je hrdinom: Miroslav Lukáč vyštudoval históriu na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Už počas štúdia sa aktívne zapájal do podpory rozvoja nášho regiónu, čo robí až dodnes. Jeho sprevádzanie záujemcov o spoznanie nášho mesta je úžasným zážitkom. Vydal niekoľko publikácií propagujúcich náš región v rôznych oblastiach. Podporuje prácu s ľuďmi so znevýhodnením, najmä v smere ich ďalšej sebarealizácie. Jeho vedomosti a doterajšie skúsenosti sú veľkým potenciálom k rozvoju regiónu Hont.

Organizácia: Centrum sociálnych služieb KA

Okres: Krupina

Web: http://css-ka.sk

Veríme, že Krupina a jej okolie v sebe nosí potenciál stať sa vyhľadávaným turistickým miestom. Vnímame, že návštevníci tohto druhého najstaršieho kráľovského mesta majú záujem o jeho históriu, kultúrne pamiatky a prírodné krásy. Našim zámerom je teda príprava turistických trás, zabezpečenie dopravy, sprevádzania a odborného výkladu. Do celého procesu chceme zapojiť zdravotne a inak sociálne znevýhodnených klientov nášho centra, a tak im dať šancu uplatniť svoj potenciál. Sme presvedčení, že každý človek nosí v sebe schopnosti a talenty, ktoré môžu byť veľkým prínosom pre komunitu.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia