89

hlasov

Moje mesto, moje miesto
číslo projektu: 827

Hrdina: Viera Némethová

Prečo je hrdinom: Vierka Némethová je knihovníčka a metodička Miestnej knižnice Petržalka. Popri výpožičných a konzultačných službách so svojimi kolegami organizuje doplnkové programy a podujatia nad rámec bežných služieb, ktoré návštevníkom približujú aj témy mimo úzkeho spektra literatúry. Tieto aktivity približujú klientom knižnice dôležitosť environmentálnych tém - spolupráca s BROZ, príbehy a históriu štvrte - Fakulta etnológie a muzeológie Fif UK, Združenie priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy, sociálne témy - OZ Kaspian, biblioterapeutické stretnutia n.o. MOST - Dom sociálnych služieb m.o. na Haanovej. Spolu so svojimi kolegami prednáša seniorom v Dome tretieho veku na Poloreckého ul.

Organizácia: YOUNG FOLKS LC

Okres: Bratislava I

Web: https://bit.ly/2yg1pKV

Vzdelávanie hravou formou o architektúre a urbanizme zamerané na deti (3. a 4. ročník ZŠ) v podobe pravidelného mimoškolského krúžku, ktorého súčasťou bude postupná realizácia návrhu samotnými deťmi v ich bezprostrednom okolí na sídlisku Dvory v Petržalke. Pre tieto účely bude vytvorený “open-source” pracovný zošit udržateľného urbanizmu. Týmto projektom chceme doplniť a vyzdvihnúť prácu a odkazy našej hrdinky Vierky Némethovej, ktorá už teraz pracuje s deťmi na sídlisku cez Miestnu knižnicu Petržalka a jej aktivity. Poskytne nám svoje odborné rady, priestory a sprostredkuje spoluprácu so ZŠ Prokofievova a pobočkou miestnej knižnice a súčasnými externými prispievateľmi do programu knižnice.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia