877

hlasov

Roztápanie našich bariér
číslo projektu: 843

Hrdina: PaedDr. Noščáková Ľubica

Prečo je hrdinom: Ľubica Noščáková vo svojom okolí vždy postupne zaktivizuje komunitu okolo seba a ľudia v jej blízkosti začnú spolu aktívne meniť k lepšiemu miesto kde žijú, prehlbovať vzťahy. Ľubica teda pôsobí ako „katalyzátor“ komunitných aktivít. Má aj dar slova s svoje aktivity vie šíriť, deliť sa o ne. Bola aj niekoľkokrát rôznym spôsobom ocenená. Momentálne je medzi TOP 10 pedagógmi Slovenska. Robí aj medzigeneračné aktivity, ktoré prepájajú školy a domovy dôchodcov. Cez Vianočnú poštu zaktivizovala až 11.000 dobrovoľníkov. Bolo a je podľa nás hrdinské začať prepájať „iné svety“, no naozajstným hrdinstvom je to, že zverejňovaním aktivít vyvoláva záujem ďalších ľudí.

Organizácia: Pohodovo, o.z.

Okres: Bratislava I

Web: https://pohodovo.sk/

Projekt prepája deti zo ZŠ so seniormi z Domova dôchodcov v spoločných aktivitách, tkroé roztápajú bariéry medzi generáciami. Deti sa spolu s dobrovoľníkmi stávajú súčasťou života DD , prinášajú aktivitu a radosť za múry DD, kde žije mnoho imobilných starkých. Tí im dávajú svoj čas a vzájomne sa obohacujú. Tieto skúsenosti potom deti prenášajú do miestnej sídliskovej komunity, kde sa počas komunitných dní snažia v podobne ladených aktivitách obohacovať si vzájomne život aj s ľuďmi zo sídliska. Spoločné tvorenie a zažívanie radosti tak prispieva k roztápaniu vzájomného "odcudzenia" , ktoré je inak bežnou súčasťou ľudí vo veľkých mestách a mení klímu na priateľsky nastavenú, príjmajúcu.

Udeľujem Slovenskej sporiteľni, a.s. súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies, a to najmä: IP adresa, lokalizačné údaje, informácie o aktivite na webovej stránke a pod. Účelom je personalizovanie reklamy, štatistické a analytické spracovávanie dát. Údaje získané prostredníctvom cookies môžu byť spracúvané aj ďalšími zmluvnými partnermi Slovenskej sporiteľne. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Bližšie informácie | Zmeniť nastavenia